Salwa Jabli
 
 

Dat zo een klein diertje zulke gevolgen met zich mee kan brengen is bijna onvoorstelbaar. De ziekte van Lyme is een complex multi-systeemziekte die kan leiden tot ernstige schade en chronische invaliditeit. Veel Lyme patiënten ondervinden ernstige problemen met het verkrijgen van een juiste diagnose en behandeling. De lelijke kant van ziek zijn gevangen in beeld.

The fact that such a small animal can bring such consequences is almost unimaginable. Lyme's disease is a complex multi-system disease that can lead to severe damage and chronic disability. Many lyme patients experience severe problems with obtaining proper diagnosis and treatment. In response to this, Salwa Jabli shows with the LyME serie her complaints. Vulnerable and nude. The ugly side of being ill in soft pencil strokes.Co Grey
Zonder Titel


lyME (compleet)
Black Whispers
lyME (voor)


Lyme Tree
Zonder Titel
Escape


Oval Rain