Salwa Jabli
 
 

 

(Amsterdams dialect voor: Het Gezicht van Amsterdam)

Porem van Mokum is een ode aan alle mensen die Amsterdam maken tot wat het is. Een project dat laat zien dat de kracht van Amsterdam ligt in de diversiteit van haar bewoners en passanten. Een dynamische, levende en bewegende stad waarin we iedere dag van het jaar met elkaar leven. Zestien professionele beeldhouwers uit de regio maken op voordracht 365 portretten in klei. Van mensen uit alle lagen van de bevolking, uit alle wijken en alle verschillende bevolkingsgroepen. Samen vormen ze een afspiegeling van de rijkdom en kracht van de diversiteit die Amsterdam tot Amsterdam maakt. Elk portret werd gefinancierd door particulieren en of bedrijven. Zo werden honderden mensen door het project nauw met elkaar verbonden. De een geeft de ander een gezicht.

Porem van Mokum is an ode to all the people who make Amsterdam what it is. A project that shows that the strength of Amsterdam lies in the diversity of its residents and passers-by. A dynamic, living and moving city in which we live together every day of the year. Sixteen professional sculptors from the region make 365 portraits in clay on assignment. From people from all kinds layers, neighborhoods and all different population groups. Together they reflect the richness and strength of the diversity that makes Amsterdam Amsterdam. Each portrait was funded by private individuals and / or companies. Hundreds of people were thus closely linked by the project. One gives the other a face.

 

Voor meer informatie zie: www.poremvanmokum.nl