Salwa Jabli
 
 


Gemengde technieken op papier

 

197x310cm
2007

  

Een kunstproject in het kader van het 200-jarig bestaan van Delta Lloyd. De viering in het teken van toekomst, kracht, dynamiek en succes. Een project waarin medewerkers van Delta Lloyd en kunstenaars buiten het bedrijf samenwerkten aan een totstandkoming van een tentoonstelling. Delta Lloyd gaat over zekerheid, toekomst en vertrouwen. In dit licht is mij gevraagd tekeningen te maken. Het zijn er vier geworden elk 310 cm hoog en 197 cm breed. Geïnspireerd door het gebouw en met als contrast silhouetten van jongens uit Colombia. Zij leven op dat moment in een vredesgemeenschap in een land waar al meer dan 50 jaar een burgeroorlog het land verscheurt. Zij proberen te overleven tussen de gewapende troepen. 

Hun leven en toekomst is allesbehalve zeker.

This is an art project as part of the commemoration of the 200th anniversary of Delta Lloyd.

The celebration is dedicated to the future, strength, dynamism and success. A project in which employees of Delta Lloyd and artists from outside the company worked together to realize of an exhibition. Delta Lloyd is about certainty, future and trust. With this in mind, I was asked to make drawings. The result was four pieces each 10'2" (310cm) height and 6'6" (197cm) wide. The achitecture of their office i made a clear contrast against silhouettes all boys from Colombia. They live in a "peace community" in a country that has been subject to 50 years civil war tearing it apart. They try to survive between the armed forces. Their life and future are far from certain.