Salwa Jabli
 
 

Zeg tot de gelovige mannen...

Installatie bestaande uit 12 zwevende panelen.  Een open kamer voor discussie.

 

Acryl op hout 

470x500x250cm

2010


 De buitenkant zwart, een verwijzing naar de Kaaba in Mekka. Binnen de kamer tref je schilderingen aan van mannen en vrouwen, allen Moslim. Een maand lang verbleef ik in het mitst van chaos, in de groezelige armen van Cairo. Hier leerde ik de beginselen van de Arabische taal. Een taal die rijk is van beeldspraak en poëzie. Alles behalve poëtisch was het gedrag van de man. Vrijheid lag gebonden aan huis. Gepast gekleed uit respect, hield de man niet tegen noch op afstand.  De kennismaking met de Egyptische man was akelig. Agressief in hun enthousiasme, grof en intimiderend.  Als halfbloed Tunesische was ik teleurgesteld in mijn Arabische medemens. Waar ik probeerde te begrijpen kwamen alleen maar meer vragen en met de komst van tegenstrijdige antwoorden eindigde ik in onbegrip. Hoe kan men de vrouw, een schepsel dat Allah gezegend heeft zo minachten? Hoe komt het dat juist waar zedigheid bedekt wordt en lust veroordeelt , de honger zo groot is?  Waarom is er zo weinig ruimte voor zelfreflectie binnen de Islam?  Binnen de Arabische wereld is eenheid gelijk aan uniformiteit. Uit het gareel lopen brengt schande mee.  Dat maakt de invloed van intimidatie en sociale druk groot. Vrijheid van meningsuiting gevaarlijk. Binnen de alledaagse structuur wordt een afwijkende mening vaak gezien als verraad.  Als moslim ben je eigendom van de stam, eer is niet meer persoonsgebonden maar algemeen goed. Hier geldt de verplichting van het beschermen van de belangen ten opzichte de ander. 


Volgens de Orthodoxe Islam beschermt "de sluier de vrouw tegen negatieve invloeden en handelingen. De vrouw is een aantrekkelijk wezen waarvan misbruik gemaakt kan worden.  De sluier beschermt de eer van de vrouw en laat geen ongewenste passie oprijzen bij het andere geslacht. Daarom heeft Allah, de vrouw het recht gegeven en de plicht opgelegd om haar schoonheid te bedekken. Om op die manier haar waarde als mens te handhaven. 

De sluier houdt de medemens, rein en zuiver….." 


 De man weet zich niet in toom te houden maar legt de verantwoordelijkheid bij de vrouw.

An installation consisting of 12 floating panels. Together they create an open room for discussion. The black  exterior  is a reference to the Kaaba in Mecca. Inside the room you'll find various paintings of women and men, all 

Muslim. I stayed at the center of chaos for one month. In the grubby arms of Cairo. Here I learnt the basics 

of the Arabic language, a language rich in metaphors and poetry. The behavior of the man was anything but 

poetic. Appropriately dressed out of respect, but did not stop the men nor did it keep them at a distance. Men of all ages made no effort to hide their interest.  It was downright offensive. As a mixed race Arabic (Tunisian)-Dutch, 

I was disappointed in my fellow (Arab) man. I tried to understand but it only left me with more questions and with the advent of conflicting answers, I ended up feeling more ignorant. How is it possible to despise women, creatures blessed by Allah, so much?  Why is it that where purity is honored and lust condemned, craving is so clearly present? Why is there so little room for self-reflection within Islam? It's a fact that in some Muslim countries women are discriminated against, but is this is the result of local (pre-Islamic) cultural, social, political habits that got stuck or is this the result of Islam itself?  Within the Arab world unity equals uniformity. Non-conformist behavior brings shame to your family and your kind. The impact of intimidation and social pressure is greatly apportioned. Freedom of speech is dangerous. 

Within the everyday structure a different opinion is often seen as betrayal. Within this, each individual 

participates in a structure that makes him a member of a larger context. Honor doesn't belong to 

an individual but to the group as a whole. 


 According to Orthodox Islam headscarfs protect women against negative influences and actions. The woman is an attractive creature that is vulnerable to abuse.  A veil protects women's honor and doesn't arouse unwanted passion from the opposite sex. Therefore, God has given them the right and duty to cover her beauty. In order to maintain her value as a human being, headscarfs keeps our fellow man, clean and pure..." The man doesn't know how to control himself but puts the responsibility on the woman.